Statuten

Constats asbl
Vzw Constats  is erkend als een Vereniging Zonder Winstoogmerk.

U kunt onze statuten raadplegen door hier te klikken.