Welkom

Constats asbl

Let op !

De voorgestelde onderzoeksexpertises van vzw Constats zijn bedoeld voor asielzoekers die slachtoffer werden van martelingen of wrede behandelingen in het land van herkomst en op dit moment in procedure zijn of zullen zijn. We behandelen geen aanvragen tot regularisatie omwille van medische redenen (9ter); dit word gedaan door de behandelende geneesheren.


Onze organisatie richt zich tot kandidaat-vluchtelingen en zij die in België bescherming zoeken en in de asielprocedure zitten. Specifiek richten we ons tot hen die slachtoffer werden van martelingen of andere onmenselijke behandelingen in het land van herkomst.Vzw Constats heeft als doel het realiseren van een objectief gedetailleerd medisch en/of psychologisch rapport op aanvaag van een juridische, maatschappelijke of medisch-psychologische hulpverlener, of van het slachtoffer zelf. Dit rapport, waarin de mate van consistentie tussen het verklaarde relaas en de geobjectiveerde gevolgen wordt uitgedrukt, wordt vervolgens aan het slachtoffer meegegeven.Naast een directe steun tijdens de asielaanvraag van het slachtoffer wordt door dergelijk werk het slachtoffer erkend in zijn lijden, een eerste noodzakelijke stap indien reconstructie van het relaas wordt beoogd.We volgens eveneens op of ons doelpubliek een adequate ondersteuning krijgt en verwijzen indien nodig door naar de gepaste organisaties.Wij oefenen onze activiteit  uit zoals beschreven in de aanbevelingen van het Istanbul Protocol, het referentiewerk van de Verenigde Naties om op een adequate manier martelingen en straffen of wrede en onmenselijke behandelingen te beschrijven. Het Istanbul Protocol geeft richtlijnen hoe eventuele lichamelijke en/of psychologische restletsels van martelingen te evalueren en te registreren.Op dit moment hebben wij dertien  artsen die dergelijke expertises uitvoeren. Gezien het groeiend aantal aanvragen, bedraagt onze verwerkingstijd momenteel 8 tot 10 maanden.

Indien u een aanvraag voor een medische expertise wenst te doen, voor uzelf of voor een derde, kunt u klikken op het "aanvraagformulier".Aarzel niet om ons te contacteren voor verdere informatie.Constats team