Voor professionelen

Constats asbl


U bent professioneel medisch geschoold en u wilt  meer informatie over onze werkwijze met slachtoffers van martelingen, diagnostiek, medische evaluatie en doorverwijzing naar de gepaste structuren?


In deze rubriek vindt u verschillende documenten en nuttige adressen.

U bent arts, sluit u bij ons aan!


Onze organisatie heeft te kampen met een enorm gebrek aan artsen.

Onze wachttijden bedragen momenteel een zestal maand, wat belangrijke gevolgen heeft voor ons doelpubliek.

Indien u over enige vrije tijd beschikt en ons werk u interesseert kunt u zich steeds bij ons aansluiten. U geniet van een professioneel kader om zich dit specifieke werk eigen te maken.  U kunt zelfs maar een twee- of drietal expertises per jaar uitvoeren. Uw werkdruk zal daarmee gering zijn, desalniettemin zult u onze organisatie substantieel ontlasten.


Op uw vraag kunnen we onze organisatie komen voorstellen en een thema m.b.t. de medische aanpak van slachtoffers van martelingen  ontwikkelen voor uw centrum, uw affiniteitsgroep, LOK-groep.